PROCEDURA REKLAMACJI
1. W przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z umową po jego wydaniu Klient ma prawo złożyć reklamację.
2. W celu rozpatrzenia reklamacji Klient powinien dostarczyć Towar do Sklepu wraz z dowodem zakupu.
3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty złożenia jej przez Klienta.
4. O sposobie jej rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę listownie, emailem lub telefonicznie przy wykorzystaniu danych kontaktowych podanych przez Klienta w reklamacji.
5. Zwrot pieniędzy w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji nastąpi niezwłocznie po przekazaniu Klientowi informacji o pozytywnym sposobie załatwienia reklamacji.
6. Forma zwrotu pieniędzy będzie ustalona z Klientem w trakcie załatwiania reklamacji.

PROCEDURA ZWROTU

1. W przypadku chęci rezygnacji z zakupu - można to zrobić w ciągu 14 dni od zakupu, bez podawania przyczyny.
2. Zwrot należy zgłosić pisemnie na adres bok@wybieramwino.pl.
3. Towar należy zapakować bezpiecznie (najlepiej w oryginalny karton Wyberamwino.pl) i odesłać na adres:
Wybieramwino.pl, ul Sempołowskij 4, 95-200 Pabianice, tel. 886 447 079.
4. Koszt odesłania towaru pokrywa Kupujący.
5. Do zwrotu można dołączyć Formularz Zwrotu (do pobrania) - jednak nie jest on obowiązkowy.
6. W przypadku płatności za pobraniem, kartą kredytową lub zwykłym przelewem należy w pkt 2 podać numer konta, na który ma nastąpić zwrot należności za zakupione produkty.

  STRONA GŁÓWNA