REGULAMIN PUBLIKACJI OPINII

§ 1 Postanowienia ogólne
1.1.    Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady i warunki dotyczące ocen i recenzji produktów w Wybieramwino.pl (dalej „Wybieramwino.pl” lub „Sklep”).

1.2.      Witryna Wybieramwino.pl jest prowadzona przez Stimulus Sp. z o.o. z siedzibą w Dobroniu (dalej: STIMULUS).
1.3.    W witrynie Wybieramwino.pl dostępne są dwa rodzaje Opinii:
a)    Opinia klientów o Sklepie.
b)   Opinia klientów o produkcie.

1.4. Średnia ocen produktu jest wyliczona na podstawie wszystkich ocen dla danego produktu wystawionych w Wybieramwino.pl w skali pięciostopniowej (gdzie 1 jest najniższą oceną, a 5 najwyższą).

§2 Opinia klientów o sklepie
2.1.  Opinie Klientów o Sklepie są zbierane za pośrednictwem serwisu opineo.pl -zgodnie z regulaminem opublikowanym na stronie Opineo dostępnym TUTAJ.
2.2.   Nie wszystkie Opinie o Sklepie pochodzące z Opineo są publikowane na Wybieramwino.pl. Opinia z serwisu Opineo nadesłana przez użytkownika zostanie opublikowana na stronie Wybieramwino.pl po weryfikacji przez zespół ds. e-commerce Stimulusa pod kątem zgodności jej treści z zasadami przewidzianymi w Regulaminie.
2.3.    Stimulus zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji Opinii, w przypadku, gdy:
•    jest sprzeczna z prawem lub dobrymi obyczajami, w szczególności wzywa do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itp. oraz zawiera treści faszystowskie, pornograficzne oraz powszechnie uznane za wulgarne, propaguje przemoc lub obraża uczucia religijne,
•    narusza jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności,
•    zawiera dane osobowe, teleadresowe adresy e-mail lub inne dane umożliwiające bezpośredni kontakt,
•    zawiera treści reklamowe lub inne treści o charakterze komercyjnym,
[MW1] •    zawiera treści o charakterze spamu,
•    w całości pisana jest wersalikami (wielkimi literami),
•    dodawana jest wielokrotnie przez tego samego użytkownika i/lub o tożsamej treści,
•    jest zamieszczana przez automaty, tzw. boty.

§ 3 Opinia klientów o produkcie.
3.1.    Wszystkie Opinie o produktach publikowane na stronie Wybieramwino.pl pochodzą wyłącznie od użytkowników Wybieramwino.pl, którzy nabyli dany produkt.
[MW2] 3.2. Aby Opinia mogła być opublikowana na Wybieramwino.pl powinna być napisana w języku polskim z zachowaniem obowiązujących zasad poprawnej polszczyzny.
3.3. Publikowane wypowiedzi są subiektywnymi Opiniami użytkowników.
3.4. W celu opublikowania Opinii użytkownik powinien podać następujące dane, tj.:
•    ocenę w skali od 1 do 5 gwiazdek dla kluczowych cech produktu,
•    oznaczenie Użytkownika (imię lub nick),
•    tytuł Opinii,
•    treść Opinii
a następnie oświadczyć, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść oraz kliknąć odpowiedni przycisk potwierdzający dodanie Opinii. Powyższe dane mogą zostać wykorzystane w celu weryfikacji prawdziwości wypowiedzi.
[MW3] 3.5. Opinia nadesłana przez użytkownika może zostać opublikowana po weryfikacji przez zespół ds. e-commerce pod kątem zgodności jej treści z zasadami przewidzianymi w Regulaminie. Stimulus jest uprawniony do decydowania o umieszczaniu w Serwisie lub odrzucaniu nadesłanej Opinii w sytuacji, gdy wystąpi okoliczność wskazana w pkt. 2.3.  Regulaminu, jak też jeżeli treść Opinii nie odnosi się do produktu, do którego została dodana.
[MW4] 3.6. Użytkownik oświadcza, że jego wypowiedź nie narusza obowiązujących przepisów prawa, ani praw osób trzecich. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treść i formę nadesłanej Opinii.
3.7.   Nie ma możliwości automatycznego publikowania Opinii.
3.8.   Tylko zalogowani klienci mogą dodawać Opinie do produktów.
3.9.   Nie przewiduje się jakichkolwiek gratyfikacji za wystawienie Opinii.
3.10. Nie wszystkie Opinie, które są wystawiane podlegają publikacji. Sklep decyduje, czy daną opinię chcę wykorzystać.
3.11.   Jeżeli uważasz, że jakaś Opinia opublikowana na Wybieramwino.pl jest nierzetelna, niewiarygodna lub pozyskana w nieuczciwy sposób, prześlij skargę na adres bok@wybieramwino.pl. Każda skarga jest rozpatrywana w ciągu 14 dni.
3.12.  Regulamin obowiązuje od dnia 15 grudnia 2023 roku.
3.13.   Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian w regulaminie. Ewentualne zmiany zostaną opublikowanie na stronie Sklepu.

  STRONA GŁÓWNA