REGULAMIN ZOBOWIĄZANIA „GWARANCJA JAKOŚCI” i „ODSTĄPIENIE OD UMOWY - ZWROT”

§ 1

1. Warunki zobowiązania „Gwarancja jakości” („Regulamin”) i „Odstąpienia od umowy” – zwrotu” określają zasady zobowiązania wybieramwino.pl  z siedzibą Dobroniu, ul. Słowackiego 7, („wybieramwino.pl”) w ofercie „Gwarancja jakości” i „Odstąpienie od umowy – zwrot”

§ 2

GWARANCJA JAKOŚCI

1. Zobowiązanie wybieramwino.pl pod nazwą „Gwarancja jakości” dotyczy zapewnienia, że dostępne w sklepie internetowym wina są wysokiej jakości (współpracujemy tylko ze sprawdzonymi producentami), gwarantujemy opiekę na każdym etapie zamówienia i zapewniamy bezpieczną dostawę. 

2. Jeśli pojawią się uwagi co do jakości realizacji zamówienia lub produktu, Klient zobowiązany jest powiadomić o tym sklep poprzez adres reklamacje@wybieramwino.pl. Szczegóły procesu reklamacji znajdują się w Regulaminie Reklamacji dostępnym na stronie sklepu wybieramwino.pl.

§ 3

ODSTĄPIENIE OD UMOWY - ZWROT

1. Każdy konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 (słownie: czternastu) dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.

2. Odstępując od umowy sprzedaży Towaru Konsument powinien posłużyć się jednym z wzorów oświadczenia stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu, wypełnić go i następnie:

 

  1) wysłać formularz odstąpienia poprzez e-mail na adres: bok@wybieramwino.pl.

  2) wydrukowany formularz należy dołączyć do przesyłki ze zwracanym towarem

3. Klient może dokonać wymiany towaru zakupionego za pośrednictwem sklepu internetowego. Wymiana polega na zwróceniu produktów zgodnie z procedurą zwrotu i ponownym złożeniu nowego zamówienia.

4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku umów o Usługi dodatkowe w postaci ozdobnego opakowania Towaru, które zgodnie z § 7 ust. 3 zostały w pełni wykonane przez Sprzedawcę.

5. W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru niezwłocznie, na poniżej podany adres, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

WYBIERAMWINO
Ul. Sempołowskiej 4,
95-200 Pabianice

  Do zachowania powyższego terminu wystarczy nadanie Towaru przed jego upływem za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe. Konsument jest zobowiązany do bezpiecznego opakowania i odesłania Towarów. W przypadku odesłania zwracanego Towaru Sprzedawca zaleca dopisanie na przesyłce informacji „ZWROT”.

6. Konsument może wysłać zwracany Towar do Sprzedawcy poprzez firmę kurierską wskazaną przez Sprzedawcę (UPS) – w tym celu Konsument powinien skontaktować się uprzednio ze Sprzedawcą. Wysłanie zwracanego Towaru za pośrednictwem kuriera wskazanego przez Sprzedawcę na zlecenie Konsumenta możliwe jest tylko na terenie Polski. Ponoszony przez Konsumenta koszt wysłania zwracanego Towaru do Sprzedawcy wynosi w takim przypadku 23 zł za każdą paczkę. Koszt ten zostanie potrącony z kwoty zwrotu za zamówienie.

7. Konsument nie może zwrócić win otwartych, w jakikolwiek sposób uszkodzonych, lub produktów zakupionych u innych dostawców. 

8. Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jaki został przez Konsumenta użyty w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodził się na inne rozwiązanie.

9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, ale może wstrzymać się ze zwrotem tych płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześni

10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru – zgodnie z cennikiem przewoźnika, przy pomocy którego Konsument dostarcza zwracany Towar do Sprzedawcy, tj. Konsument odsyła Towar do Sprzedawcy na własny koszt, który nie podlega zwrotowi.

11. Klient nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie trzydziestu dni. Wobec takich Klientów zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

  STRONA GŁÓWNA
Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Akceptuj Więcej informacji Odrzuć