REGULAMIN ZOBOWIĄZANIA „GWARANCJA CENY”

§ 1

1. Warunki zobowiązania „Gwarancja ceny” („Regulamin”) określają zasady zobowiązania Stimulus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dobroniu, ul. Słowackiego 7, 95-082 Dobroń, („wybieramwino.pl”) w ofercie „Gwarancja ceny”.

§ 2

1. Zobowiązanie wybieramwino.pl pod nazwą „Gwarancja ceny” dotyczy zwrotu różnicy pomiędzy ceną zapłaconą na rzecz Stimulus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dobroniu a niższą ceną w innym sklepie na rzecz Klienta, który:

a) dokona zakupu w sklepie internetowym wybieramwino.pl,

b) w terminie 10 (dziesięciu) dni roboczych od daty zakupu, znajdzie identyczny produkt w innym sklepie internetowym mającym siedzibę i umiejscowienie na terenie Rzeczypospolitej i dokona jego zakupu, co potwierdzone będzie paragonem, fakturą lub innym dokumentem charakteryzującym właściwość ceny danego produktu. 

2. Zobowiązanie Stimulus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dobroniu „Gwarancja ceny” nie dotyczy:

- cen oferowanych przez Sprzedawców prowadzących działalność poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej,

- likwidacji sklepu, wyprzedaży, promocji, produktów outletowych itp.

3. Zwrot różnicy zostanie dokonany przy użyciu sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący.

  STRONA GŁÓWNA