POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU Wybieramwino.pl


https://www.wybieramwino.pll/
(„Serwis”)


Drogi Użytkowniku!


Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Serwis. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem Witryny są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH


Stimulus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dobroniu, ul. Słowackiego 7, 95-082 Dobroń, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000845279, posiadająca numer REGON 386262181 oraz numer NIP 7312068508, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z kapitałem zakładowym w kwocie 50.000,00 PLN.


DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ


Jeśli zamierzasz założyć Konto Użytkownika oraz korzystać z naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych. Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Serwisu i świadczeniem usług w nim oferowanych („Usługi”).

JAKIE DANE PRZETWARZAMY I W JAKIM CELU


W przypadku rejestracji konta w Serwisie, podawane są następujące dane, przy czym aby założyć konto wymagane jest podanie adres e-mail, a pozostałe dane są nieobowiązkowe:

a) adres e-mail
b)  imię i nazwisko
c)  dane adresowe:
- kod pocztowy i miejscowość;
 - ulica wraz z numerem domu/mieszkania;
 d) numer telefonu.


W przypadku zakładania kąta przez użytkownika będącego przedsiębiorcą podawane są też:

a) firma przedsiębiorcy
b) numer NIP.


Podczas rejestracji konta w Serwisie samodzielnie ustalasz indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Hasło może później zostać przez ciebie zmienione.  


W przypadku składania zamówienia za pośrednictwem Serwisu podaje się następujące dane:

a) adres e-mail;
b)  imię i nazwisko

c) numer telefonuW przypadku zamówienia, przy którym wybierasz opcję dostawy towaru zostaniesz poproszony dodatkowo o  podanie:


a)  danych adresowych:

   - kod pocztowy i miejscowość;
  - ulica wraz z numerem domu/mieszkania.
 b)  numeru telefonu.


W przypadku zamówienie dokonywanego przez przedsiębiorcę podaje się również:
a) firmę Przedsiębiorcy;

b) numer NIP.


Aby skorzystać z usługi Neslettera wystarczy podanie jedynie swojego adresu e-mail oraz Imienia.


Aby skorzystać z usługi formularza kontaktowego musisz nam podać swój adres e-mail lub numer telefonu, abyśmy mogli się z Tobą skontaktować. Możesz nam też podać swoje imię i nazwisko, żebyśmy mogli spersonalizować naszą odpowiedź.


W celu lepszej komunikacji oraz szybszego przekazywania wartościowych treści czy ofert, możesz wyrazić zgodę na otrzymywanie powiadomień typu web push z poziomu przeglądarki internetowej. Aby wyrazić zgodę na odbieranie powiadomień web push w komunikacie wysyłanym przez przeglądarkę internetową należy zaznaczyć opcję „wyświetlaj powiadomienia” lub inną bliskoznaczną (każda przeglądarka może inaczej nazywać tę opcję). Zgoda na otrzymywanie ww. powiadomień może zostać w każdej chwili cofnięta poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej. W tym celu przetwarzane będą dane osobowe użytkownika w postaci identyfikatora ID na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na prowadzeniu takiej formy komunikacji z Użytkownikiem. Użytkownicy są identyfikowani wyłącznie na podstawie informacji, które są przechowywane przez ich przeglądarki internetowe, do których nie mamy dostępu.

Podczas korzystania z Serwisu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do Twojego komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

Za pośrednictwem Serwisu mogą być też  gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydujesz się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych przez Ciebie w Serwisie. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie prawnej jaką jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Ciebie w ramach korzystania z funkcjonalności Serwisu, takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki skorzystałeś z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna - prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

Przekazanie danych osobowych administratorowi jest dobrowolne w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem Serwisu, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie rejestracji uniemożliwia rejestrację i założenie konta w Serwisie, a w przypadku składania zamówienia bez rejestracji konta uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Użytkownika.


Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

W zależności od sytuacji może to być:

• Świadczenie usług oferowanych w Serwisie.
• Realizacja Twoich zamówień.
▪ Odpowiedź na pytania i kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego
• Marketing bezpośredni.

 
Podstawa przetwarzania danych

Twoje dane osobowe mogą być przez nas przetwarzane w zależności od celu ich przetwarzania w oparciu o wskazaną poniżej podstawę prawną:

▪ dane podawana podczas rejestracji konta w Serwisie  - w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem - podstawa prawna - niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

▪ dane podawane podczas składania zamówienia za pośrednictwem Serwisu - w celu wykonania umowy - podstawa prawna - niezbędność do wykonania umowy, której przedmiotem jest świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

▪ dane podawane w związku z subskrypcją  newslettera - w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną - podstawa prawna - zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonanie umowy o świadczenie usługi Biuletynu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

▪ dane podawane podczas korzystania z usługi formularza kontaktowego w Serwisie - w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną - podstawa prawna - niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).• Zakładanie konta w Serwisie, umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie,


Twoje daną osobowe mogą być przez nas wykorzystywane również w następujących celach:


• Wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, zwłaszcza związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
• Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
• Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na (art. 6 ust. 1 lit. f RODO):
a) prowadzeniu marketingu bezpośredniego polegającego na profilowaniu i wyświetlaniu dopasowanych do Ciebie reklam,
b) zbieraniu danych w celach statystycznych oraz analitycznych co pozwala nam na optymalizację naszego Serwisu.


Podanie danych

Dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy lub skorzystania z określonych usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.Skutek niepodania danych

W zależności od celu, w jakim dane są podawane, nie podanie określonych danych osobowych może mieć następujące skutki:


• Brak możliwości zarejestrowania się w Serwisie.
• Brak możliwości korzystania z pewnych usług Serwisu.
• Brak możliwości dokonania zamówień za pośrednictwem Serwisie.
• Brak możliwości wyświetlenia dopasowanych informacji o promocjach czy ofertach specjalnych, oferowanych w Serwisie.


ZAMIESZCZANIE TREŚCI W SERWISIE


Jeśli zdecydujesz się zostawić komentarz w Serwisie, jego treść oraz Twoje imię lub nick mogą zostać opublikowane w Serwisie.


PROFILOWANIE


W ramach Serwisu możemy automatycznie dopasowywać pewne treści do Twoich potrzeb, tj. dokonywać profilowania, wykorzystując do tego podane przez Ciebie dane osobowe. Profilowanie to polega przede wszystkim na automatycznej ocenie, jakimi produktami możesz być zainteresowany, na podstawie Twoich dotychczasowych działań podejmowanych w Internecie, w tym w ramach stron internetowych Administratora, i na wyświetlaniu profilowanych w ten sposób reklam produktów.


Profilowanie, którego dokonujemy nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub wpływających na Ciebie w podobnie istotny sposób.


OKRES PRZETWARZANIA


Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:


• przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych
lub
• ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową zawartą przez Serwis przez Strony
lub
• zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego (w tym profilowania).


W zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.


BEZPIECZEŃSTWO DANYCH - HASŁA


Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.


W przypadku, gdy posiadasz konto w Serwisie i utracisz w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Serwis umożliwia wygenerowanie nowego hasła. Administrator nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła”, podanym przy formularzu logowania do konta w Serwisie. Na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta otrzymasz wiadomość elektroniczną zawierającą przekierowanie do dedykowanego formularza udostępnionego w Serwisie, gdzie będziesz miał możliwość ustalenia nowego hasła.


Nigdy nie wysyłamy żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta.


TWOJE UPRAWNIENIA


Ponadto przysługuje Ci prawo żądania:


• dostępu do Twoich danych osobowych,
• ich sprostowania,
• usunięcia
lub
• ograniczenia przetwarzania,
• żądania przeniesienia danych do innego administratora.


A także prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:


• z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora),
• jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.


Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.


CIASTECZKA


Nasz Serwis, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek)..


Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.


Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.


Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Stimulus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dobroniu, ul. Słowackiego 7, 95-082 Dobroń


Pliki cookies wykorzystywane są w celu:


a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;


b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;


c) utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;


W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.


W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.


W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika.


Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).


Informujemy, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH


Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista tych podmiotów:


• Podmiot realizujący dostawę towarów.
• Dostawca płatności.
• Osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność.
• Dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia serwisu internetowego.
• Podmioty prowadzące stacjonarne punkty odbioru paczek.
• Podmiot prowadzący magazyn.
• Hostingodawca.
• Dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe).
• Dostawca narzędzi wykorzystywanych w celach statystycznych lub analitycznych.
• Podmiot zapewniający system mailingowy.
• Biuro księgowe.
• Podmiot zapewniający usługi marketingowe.
• Portale społecznościowe w związku z możliwością logowania się za ich pośrednictwem do Serwisu*.
• Podmiot zapewniający nam wsparcie techniczne.


PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ


*W związku z powyższym, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty spoza Unii Europejskiej. Właściwy poziom ochrony Twoich danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia uczestnictwo tych podmiotów w Tarczy Prywatności UE-USA, ustanowionej decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej jako zbiór zasad gwarantujących odpowiednią ochronę Twojej prywatności 
KONTAKT Z ADMINISTRATOREM


Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych? A może po prostu chcesz zapytać o coś związanego z naszą Polityką prywatności? Napisz na adres e-mail: bok@wybieramwino.pl.


W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

 

  STRONA GŁÓWNA